1985 Honda VT500 Shadow Air Box Air Cleaner Housing VT 500

Honda VT500 VT 500 Shadow Air Box OEM Honda Part # 17210-MF5-750
 (replaces 17210-MF5-000) This was taken from a 1985 Honda VT500 Shadow.

Honda models fit 6

VT500C-D 1983 500 VT500C Shadow 500 
VT500C-E 1984 500 VT500C Shadow 500 
VT500C-F 1985 500 VT500C Shadow 500 
VT500C-G 1986 500 VT500C Shadow 500 
VT500FT-D 1983 500 VT500FT Ascot 
VT500FT-E 1984 500 VT500FT Ascot 


 

$ 29.95
Title