1985 Honda VT500 Shadow Rear Hub Rear Brake Drum Panel Hub VT 500

Honda VT500 VT 500 Shadow Rear Brake Panel Hub  OEM Honda Part # 43100-MF5-010  (replaces 43100-MF5-000) This was taken from a 1985 Honda VT500 Shadow.

Honda models fit 6

CMX450C-G 1986 450 Honda Rebel 450 
CMX450C-H 1987 450 Honda Rebel 450
VT500C-D 1983 500 VT500C Shadow 500 
VT500C-E 1984 500 VT500C Shadow 500 
VT500C-F 1985 500 VT500C Shadow 500 
VT500C-G 1986 500 VT500C Shadow 500  

$ 19.95
Title