1985 Honda VF500 Interceptor BUDDY PEG STEP HOLDER LEFT SIDE

BUDDY PEG STEP HOLDER LEFT SIDE OEM PART # 50700-MF2-000

 

MODELS FIT 3 HONDA VF500F-E 1984 500 Interceptor VF500F-F 1985 500 Interceptor VF500F-G 1986 500 vf500

$ 19.95
Title