1981 Honda CB650 Custom HANDLEBAR

 1981 honda cb650 custom BARS HANDLEBARS HANDLEBAR  OEM PART #  53100-460-000

Fits Honda Models
CB650C-A 1980 650 CB650 Custom 
CB650C-B 1981 650 CB650 Custom
$ 29.95
Title