1982 Yamaha XJ750 Maxim Fog Light

FOG LIGHT - Oem Yamaha part #  5G2-85455-00-00

Bulb, Fog Light (12V-35W Haloge 5G2-85458-60-00 

 This was taken from a running 1982 XJ750 MAXIM with 13,773 miles on it. 

Yamaha models fit 4 

XJ750J 1982 750 XJ750 Maxim 
XJ750RH 1981 750 XJ750R Seca 
XJ750RJ 1982 750 XJ750R Seca 
XJ750RK 1983 750 XJ750R Seca 

$ 34.95
Title