1985 CB700 Nifghthawk Shift Lever Gearshift Pedal

SHIFT LEVER GEARSHIFT PEDAL - NO RUBBER - OEM PART # 24700-MJ1-760 replaces 24700-MJ1-000

 

HONDA MODELS FIT 3 CB700SC-E 1984 700 Nighthawk 700S CB700SC-F 1985 700 Nighthawk 700S CB700SC-G 1986 700 Nighthawk 700S cb700

$ 24.95
Title