1983 Honda VF750 RADIATOR HOSE SET

RADIATOR HOSE SET  - OEM HONDA PART # 19117-MB2-000

HONDA MODELS FIT 4  

VF700F-E 1984 700 Interceptor VF700 
VF700F-F 1985 700 Interceptor 700 
VF750F-D 1983 VF750 VF750F Interceptor 
VF750F-E 1984 750 VF750F Interceptor 

$ 19.95
Title